Akut lægehjælp

  • Lægehusets akut tlf. 59 27 56 56
  • Lægevagten – udenfor lægehusets åbningstid – tlf.: 1818
  • Skadestuen – udenfor lægehusets åbningstid – tlf.: 1818
  • Alarmcentralen – 112 – ved ulykke med fare for liv samt livstruende sygdom.

 

I sådanne tilfælde kan du naturligvis altid få lægehjælp straks, men ring først, så det kan aftales, hvorvidt der skal aflægges akut sygebesøg, eller situationen skal afhjælpes ved en akut konsultation i lægehuset.

Lægehuset har desuden en skadestuefunktion for mindre skader, men ring først.